top of page

Beleidsplan & Beloningsbeleid

 

De hoofdlijnen van het beleidsplan

 

Stichting Provision heeft tot doel om Christelijke naastenliefde toe te passen en te
faciliteren in binnen- en buitenland. De Stichting probeert voor gerichte projecten
fondsen te werven. De projecten worden door het Bestuur ontwikkeld en de
fondsenwerving wordt voornamelijk binnen het kerkelijk netwerk gedaan.
De fondsen worden geworven door middel van:

- Gerichte donaties;
- Sponsoracties;
- Verkrijgingen krachtens erfstellingen, periodieke schenkingen en giften.
- Het eventueel aangaan van kortlopende leningen;

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de bestuursleden. Zij bepalen door
middel van meerderheid van stemmen om een project aan te gaan of af te wijzen. De
fondsenwervingsplannen worden door het bestuur opgesteld.

 

Het beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen salaris of beloning voor hun inspanningen. Eventuele
gemaakte kosten voor de stichting zullen na goedkeuring worden vergoed.

bottom of page