Bestuur

Stichting Provision bestaat uit de volgende bestuursleden:

Naam: Roelof Gort
Titel: Voorzitter
Geboortedatum en Plaats: 08-06-1962, Papendrecht
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Infunctietreding: 01-02-2009

Naam: Richard Gort
Geboortedatum en Plaats: 30-08-1991, Graafstroom
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Infunctietreding: 18-12-2019

Naam: Cornelis Verheul
Geboortedatum en Plaats: 06-06-1940, Papendrecht
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Infunctietreding: 01-02-2009