top of page

Doelstelling Stichting


Stichting Provision heeft als doelstelling het verlenen van steun en het geven van ondersteuning aan culturele, maatschappelijke en/of wetenschappelijke instellingen, of andere instellingen welke het algemeen nut beogen, alsmede het bevorderen van de volksgezondheid en/of maatschappelijk werk, en al hetgeen daarmede verband houdt en daaraan bevorderlijk kan zijn

Deze doelstelling wordt onder meer verwezenlijkt door:

  • Het verwerven van fondsen;

  • Het geven van (financiële) ondersteuning, het verlenen van subsidies, en het verstrekken van fondsen aan instellingen en instanties welke werkzaam zijn op de bovengenoemde gebieden

bottom of page